FIFA Polonia • Twój portal FIFA!!! • FIFA 15 • FIFA 14 • Regulamin serwisu
FIFAPolonia.PL logowanie odzyskaj hasło rejestracja
Mega Polish League Patch 16

Regulamin serwisu FIFAPolonia.PL

Użytkownik zarejestrowany i udzielający się na serwisie ma obowiązek zapoznania się z treścią poniższego regulaminu.

A. Zasady wstępne:

1. Każdy zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania go.
2. Porządku na serwisie oraz przestrzegania regulaminu przez użytkowników pilnują wyznaczeni administratorzy i moderatorzy.
3. Redakcja ma prawo ingerować w treści zamieszczone przez użytkowników jeżeli naruszają one regulamin lub netykietę.
4. Administracja serwisu ma prawo do zmiany regulaminu.
5. Informacja o najistotniejszych zmianach pojawi się w temacie "Ogłoszenia forum".
6. Rejestracja na serwisie FIFAPolonia.PL oznacza automatyczną zgodę na okolicznościowe otrzymywanie korespondencji informującej o konkursach i nowościach związanych z serwisem.
7. Konta użytkowników z zerową ilością postów są usuwane po upływie co najmniej 180 dni od rejestracji.
8. Użytkownicy serwisie mogą zmienić nazwę swojego konta, zgłaszając prośbę w specjalnym temacie. Zmiana nie może następować jednak częściej niż raz na sześć miesięcy.
9. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto na serwisie. W przypadku wykrycia wielu kont tej samej osoby, na konta nakładana jest dożywotnia blokada.
10. Na forum posługujemy się językiem polskim.

B. Zasady dotyczące forum:

1. Przed zamieszczeniem tematu/posta na forum należy sprawdzić czy podobny/zbiorczy temat już nie istnieje lub też czy dana kwestia nie była już wcześniej poruszana przez innego użytkownika.
2. Nowe tematy powinny być zakładane w odpowiednich działach oraz być opisane w sposób jednoznacznie określający kwestię lub problem z którym są związane.
3. Zabrania się prowokowania oraz wszczynania kłótni, używania treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe oraz treści naruszających godność osobistą innych osób.
4. Zabrania się pisania w tematach starych, w których dyskusja została już zakończona. Wyjątek stanowią tematy zbiorcze w poszczególnych działach oraz sytuacje, kiedy zaistnieje konieczność wznowienia wątku pokrewnego.
5. Zabrania się zakładania tematów, które w rzeczywistości niczemu konkretnemu nie służą.
6. Zabrania się prowadzenia na forum rozmów prywatnych oraz ich cytowania, zarówno w całości jak i we fragmentach.
7. Zabrania się dublowania postów, jak również wielokrotnego powielania jednego postu/wątku. Dublowanie dozwolone jest w przypadku publikacji prac przez patchmakerów oraz grafików w czasie powyżej 6 godzin od poprzedniej pracy oraz w przypadku spraw administracyjnych.
8. Zabrania się umieszczania treści łamiących prawa autorskie (lub nakłaniających do tego), treści pornograficznych oraz spamu, jak również różnego rodzaju działalności promocyjnej w celu osiągnięcia własnych korzyści. Zakazane jest również propagowanie jakichkolwiek zachowań związanych z nieuczciwą rywalizacją w grach z serii FIFA (cheaty, trainery, itp...).
9. Zabrania się cytowania w całości wypowiedzi innego użytkownika. Piszący powinien zacytować tylko fragment do którego nawiązuje (bez grafiki, linków, itp.) i tylko w sytuacji kiedy jest to naprawdę konieczne.
10. Zabrania się cytowania jakichkolwiek fragmentów w przypadku odnoszenia się do postu osoby bezpośrednio poprzedzającej naszą wypowiedź.
11. Każda wypowiedź powinna być przynajmniej w minimalnym stopniu rozwinięta a opinia odpowiednio uargumentowana. Ewentualna krytyka powinna przyjąć formę konstruktywną.
12. Bezwzględnie zabrania się pisania nie na temat, zaśmiecania tematów niczego nie wnoszącymi postami, nabijania oraz prowokowania offtopiców.
13. Domyślnym kolorem i krojem czcionki jest układ standardowo wbudowany w forum FIFA Polonia. Dopuszcza się używanie znaczników BBcode określających barwę, rodzaj i rozmiar czcionki [COLOR], [FONT], [SIZE] jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. estetyka opowiadania, kariery, warsztat). Nadużywanie znaczników będzie bezwzględnie karane.
14. Wypowiedź użytkownika powinna być sformułowana w sposób poprawny językowo (m.in. stylistyka, ortografia, interpunkcja) i przejrzysty.
15. Nadmierne używanie klawisza Caps-Lock jest zabronione.
16. Nadmierne używanie emotikon jest zabronione.
17. Zabrania się umieszczania obrazków w shoutboxie poprzez tag [IMG].

C. Zasady dotyczące warsztatu:

1. Patchmaker może mieć tylko jeden warsztat służący do publikacji dodatków do gier FIFA, zakłada go w momencie publikacji pierwszego dodatku.
2. Tylko autor warsztatu może publikować w nim swoje prace. Bezwzględnie zabrania się publikacji dodatków za autora.
3. Zabrania się tworzenia wieloosobowych warsztatów. Wyjątek stanowią prace facemakerów (tzw. collaby), kiedy jedna twarz jest wynikiem działania dwóch osób.
4. W przypadku z pkt 3. we wspólnym temacie mogą pojawić się jedynie produkcje wykonane razem. Pozostałe powinny znajdować się w tematach indywidualnych.
5. Bezwzględnie zabronione jest łamanie praw autorskich. Przejawy naruszania tej zasady będą surowo karane.
6. Wszelkie obrazki nie zamieszczone przez właściciela warsztatu powinny być zakodowane znacznikiem [URL], z wyjątkiem przypadków gdzie taka czynność ma jakieś uzasadnieniem, np. kwestie złamania praw autorskich.
7. Warsztaty, które w ciągu kilku miesięcy nie zostały dostatecznie rozwinięte, będą przenoszone do archiwum.
8. W przypadku uzasadnionego plagiatu (zaprezentowania cudzych prac przy jednoczesnym zaznaczeniu, iż to my jesteśmy jego autorem) administrator/moderator może przyznać bana, obejmującego całe forum.
9. Długość bana uzależniona jest tylko i wyłącznie od decyzji administratora/moderatora i może wynosić od 30 dni do dożywotniego zakazu pisania.
10. W warsztatach patchmakerów nie można zamawiać żadnych dodatków - do tego służy specjalny temat założony w dziale "Warsztat".

D. Zasady dotyczące grafiki umieszczanej na forum oraz podpisu:

1. Dopuszczalny rozmiar grafiki umieszczonej w podpisie to 550x250 pikseli, tj. sygnatura o wysokości 170 pikseli + cztery userbary o wysokości 20 pikseli każdy. Łączny rozmiar plików nie może przekraczać objętości 500 kilobajtów.
2. Dopuszczalny rozmiar avatara na forum to 120x120 pikseli.
3. Zabrania się używania w podpisie więcej niż jednej sygnatury.
4. Grafika umieszczana przez użytkownika oraz podpis jego profilu w żaden sposób nie może łamać działu B.
5. W przypadku umieszczania grafiki o dużej rozdzielczości (o wymiarze przekraczającym 500px), użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia miniatury wskazującej na oryginalny obrazek lub też zakodowanego w znaczniku URL linka do screena.
6. Pod sygnaturą może znajdować się maksymalnie pięć linii tekstu (włącznie z userbarami).
7. Układ posta powinien być przemyślany i powinien zapewniać przejrzystość forum oraz nie zaburzać w żaden sposób jego działania, szczególnie w przypadku umieszczenia większej ilości grafiki.

E. Kary przewidziane za złamanie regulaminu:

* Ostrzeżenia – do wykorzystania jest tylko pięć ostrzeżeń, jeżeli przekroczysz ich limit otrzymasz zakaz pisania lub dożywotniego bana, zależy to od tego jak bardzo złamiesz regulamin lub decyzji moderatora/administratora. Ostrzeżenia są usuwane automatycznie po 14 dniach od ukarania. W przypadku otrzymania piątego ostrzeżenia, na konto nakładany jest zakaz pisania, który jest usuwany automatycznie w momencie wygaśnięcia najstarszego ostrzeżenia. W treści ostrzeżenia powinny być podane punkty regulaminu które zostały złamane przez użytkownika oraz krótkie wyjaśnienie.

* Zakaz pisania – ten rodzaj kary otrzymasz w momencie otrzymania 5 ostrzeżenia - blokada wygasa w momencie, gdy na koncie będzie mniej niż 5 ostrzeżeń.

* Ban tymczasowy – otrzymujesz go za notoryczne łamanie regulaminu w momencie, kiedy moderator widzi szansę poprawy użytkownika. Długość kary zależy od moderatora, który Cię ukarał. W treści bana powinny być podane punkty regulaminu które zostały złamane przez użytkownika oraz krótkie wyjaśnienie.

* Ban dożywotni – najgorszy rodzaj kary, użytkownik nigdy nie zostanie odbanowany. W treści bana powinny być podane punkty regulaminu które zostały złamane przez użytkownika oraz krótkie wyjaśnienie.

1. Stopień kary będzie adekwatny do stopnia i krotności złamania regulaminu.
2. W przypadku ponownego złamania regulaminu w tym samym punkcie przed upływem kary za poprzednie wykroczenie, kolejna nałożona kara ma wartość poprzedniego ostrzeżenia powiększoną o 1 punkt. Reguła ta w szczególności dotyczy złamania regulaminu w punktach B11, B12 i B13.
3. Przekroczenie łącznej sumy pięciu ostrzeżeń w danym momencie skutkuje zakazem pisania do czasu wygaśnięcia pojedynczych ostrzeżeń tak by ich suma była mniejsza niż pięć.
4. Ostrzeżenia wygasają samoczynnie po upływie 14 dni od ich nałożenia.
5. W niektórych przypadkach administracja ma możliwość zdjęcia ostrzeżenia przed upływem okresu z punktu 3.
6. Użytkownik ma prawo odpracować ostrzeżenie w sposób zasugerowany przed Administrację Forum.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdego bana oraz ostrzeżenia. Aby złożyć odwołanie, należy wysłać email na kielczyns@fifapolonia.pl dołączając do niego wszelkie informacje, które pozwolą na jego rozpatrzenie oraz ewentualne usunięcie/skrócenie kary.

F. Rangi stosowane na forum FIFAPolonia.PL:

Rangi na podstawie ilości postów:
Junior - 0 postów
Trampkarz - 40 postów
Rezerwowy - 100 postów
Pierwsza drużyna - 200 postów
Kapitan - 350 postów
Gwiazda Światowa - 550 postów
Trener - 700 postów
Legenda futbolu - 1200 postów

Rangi specjalne:
Administrator
Admin Team
FIFA Polonia Team
Moderator
Moderator tematyczny
Patchmaker
Newsman
OP_Patchmaker
OP_Newsman
Zasłużony

G. Postanowienia dodatkowe:

1. W kwestiach, które nie zostały objęte powyższym regulaminem decydujące zdanie ma administracja forum.
2. Nie zastosowanie się do zaleceń administracji skutkować będzie banem tymczasowym.
3. W przypadku nagminnego łamania niektórych punktów regulaminu zastrzegamy sobie prawo do wysłania abuse do operatora, który świadczy użytkownikowi usługę internetową.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto. Aby to zrobić, należy udać się do Panelu użytkownika, a następnie wybrać zakładkę "Usuń konto", po czym postępować zgodnie z instrukcjami, które ukażą się na stronie.
5. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji regulaminu bez uprzedniego informowania użytkowników o zmianach. W związku z tym, polecamy bieżące kontrolowanie regulaminu. W celu ułatwienia weryfikacji, czy regulamin był w ostatnim czasie modyfikowany, na samym dole regulaminu znajduje się data ostatniej aktualizacji.

Data ostatniej aktualizacji: 06.02.2014.

e-Buy.com.pl
AllPlay.pl
AllPlay.pl

Na forum więcej »

[FUT19] Dyskusja Ogólna

LFC - niedziela, 20 stycznia 2019, 12:43

robmar85 - moje dodatki

robmar85 - niedziela, 20 stycznia 2019, 12:22

[FUT19] Recenzje, opinie o zawodnikach, ...

Kebes - niedziela, 20 stycznia 2019, 11:58

[FUT19] Ikony

Kebes - niedziela, 20 stycznia 2019, 11:57

[FUT19] Ikony

tona111 - niedziela, 20 stycznia 2019, 11:46

Ostatnie komentarze

FIFA 19 - Najlepsza FIFA w historii...

Chomas - środa, 14 listopada 2018, 00:58

FIFA 19 - Najlepsza FIFA w historii...

bks27 - wtorek, 9 października 2018, 10:50

FIFA 19 - Najlepsza FIFA w historii...

tompakosc - środa, 3 października 2018, 10:28

FIFA 19 - Najlepsza FIFA w historii...

svzki - środa, 3 października 2018, 05:54

FIFA World Cup 14 Patch

Fafik95 - środa, 4 lipca 2018, 06:21

Społeczność